Jáchym Fischer

O JÁŠOVI 

     Spastická forma dětské mozkové obrny (triparéza s akcentem na LHK), atrofie mozku, epilepsie, susp. porucha sluchu, mentální deficit, střední opoždění vývoje. Tak s tím musí Jáša bojovat. Každý den. 
     Jáša se narodil 28. 6. 2017 jako druhý z dvojvaječných dvojčátek. Má tedy brášku, Jindříška, a o víc jak dva roky starší sestru Karolínku. Těhotenství dvojčátek bylo přirozené a bezproblémové do 21.tt., kdy se při běžné kontrole u Jáchyma zjistila ventrikulomegalie bílé mozkové hmoty pravé hemisféry mozkové. V 25.tt pak díky magnetické rezonanci pravděpodobná atrofie mozku. Proč? Nikdo přesně neví a vědět nebude, nejspíše prenatálni krvácení do mozku. Všechna ostatní vyšetření včetně odběru plodové vody byla v pořádku. Rozsah a možné následky nebylo v tu chvíli možný určit. Dvojčata se narodila v 36.tt akutním cisařským řezem se standardní dvojčecí vahou 2480g. První z dvojčátek, Jindříšek, je zcela v pořádku. Jáša si od začátku pobyl chvíli na Jednotce intenzivní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a v inkubátoru. Jeho vývoj je znatelně pomalejší. Je to však velice aktivní a šikovné dítě, které dělá i díky svým sourozencům stále nějaké pokroky. 

     Jáša aktuálně (3 roky) leze po čtyřech, stoupá si s oporou, pomalu se seznamuje s další vertikalizací. Šikmý sed nezvládl a sedá si v sedu na kolínkách. Nemluví. Motorika levé ruky je na špatné úrovni, levou ruku v podstatě nepoužívá. V reálu si Jáša vše chytne jen pravou rukou s pomocí pusinky. Vývoj motoriky Jáchyma je sice opožděný a nerovnoměrný, ale nezastavil se. Snad i chodit jednou bude. Mentální stránka a vývoj nelze ještě v tomto věku přesně určit. Dětský psycholog se kloní k dle současného stavu k lehké mentální retardaci.  

     Jáša dochází pravidelně cvičit Vojtovu metodu k dětskému fyzioterapeutovi, doma tuto metodu denně několikrát cvičí, absolvuje ergoterapie, hipoterapie a několikrát do roka dle finančních možností i další vhodné intenzivni neurorehabilitační programy a cvičení, které jsou však spolu s dalšími nutnými různými pomůckami pro vylepšení jeho vývoje velice finančně náročné. Léčba není možná (snad jen medikamenty kontrolovat stav epilepsie), ale krvácení mozku u Jáši nepokračuje, atrofie mozku se nezvětšuje. Nutná je intenzivní rehabilitace, aby Jáša zkusil co nejvíc dohnat své vrstevníky a někdy se snad i úplně osamostatnil. 

KAROLÍNKA 


JÁŠA

JINDŘÍŠEK