DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA, EPILEPSIE 

DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA 

     Dětská mozková obrna, DMO, je nemoc nervové soustavy způsobená poškozením mozku dítěte zejména jeho nedostatečným prokrvením již v těhotenství (prenatálně jako u Jáši), při porodu (perinatálně) nebo v prvních měsících života dítěte (postnatálně).

     Choroba je to nenakažlivá avšak i nevyléčitelná. Neexistuje prevence, často se nezjistí příčina a většinou se na ni přijde až opožděním vývoje dítěte v průběhu prvního roku jeho života. Dítě se tabulkově nepřetáčí, neplazí, nesahá po hračkách, nesměje se, nefixuje pohledem apod. V ČR se nemoc vyskytuje u 0,2-0,3% dětí. 

     Děti s DMO mají abnormální svalové napětí omezující či znemožňující pohyb, objevují se poruchy koordinace, rovnováhy při stoji a chůzi. Vyskytují se přidružené poruchy například mentální retardace, epilepsie, autismus, vady řeči, smyslové vady, poruchy emocí a jiné. Jedná se o tzv. kombinované postižení. 

     DMO má několik forem, které se ne zcela jednoduše rozpoznávají a diagnoza se může u dítěte ještě do předškolního věku měnit, resp.může přibývat různých dalších postižení. Samotná dětská mozková obrna může být 

  1. spastická (která se vyskytuje u Jáši) - nejčastější forma nemoci, která se projevuje trvale staženými (spastickými) svaly. Dle toho, jaká oblast těla je ztuhlá se dále dělí na diparézu (postižení obou dolních končetin), hemiparézu (postižení končetin jedné strany těla), triparézu (postižení tří končetin) a kvadruparézu (postižení všech čtyřech končetin, resp.celého těla).
  2. athetoidní (dyskinetická) forma se vyskytuje jen u zhruba 10% připadů, projevuje se pomalými kroutivými pohyby končetin, které nelze kontrolovat vlastní vůlí. 
  3. ataktická forma je nejvzácnější forma nemoci, která se projevuje poškozením vnímání rovnováhy, pohybovou koordinací či hlubokou citlivostí. 
  4. smíšená forma je kombinace předchozích. 

     Na  tuto nemoc neexistuje léčba, avšak základem jak zmírnit obtíže dítěte a zajistit mu co nejsamostatnější a nejkomfortnější budoucí fungování je včasné odhalení choroby a nasazení cílené a kompletní rehabilitační terapie. Protože mozková obrna má rozličné podoby, existují pro jednotlivé aspekty zdravotního stavu různé formy léčení a pomoci. Základním požadavkem je hýbat s postiženými končetinami, aby nedošlo ke ztuhnutí svalů a dítě se mohlo přece jen naučit chodit, mluvit a jíst. Někdy se sahá i k chirurgickému zákroku, po němž jsou svaly méně ztuhlé a stanou se pohyblivějšími. Děti se středně silnou mozkovou obrnou a průměrnou inteligencí mohou často navštěvovat běžné školy. Děti s mentálním poškozením obvykle navštěvují centra pro duševně postižené.

EPILEPSIE 

     Jedním z mnoha neurologických onemocnění je i epilepsie. Jedná se o velice častou přidruženou nemoc zvláště hemiparézy a triparézy. Jedná se o opakovaný výskyt epileptických záchvatů, které mohou mít mnoho forem od pouhého zahledění, brnění, výpadku paměti nebo nejznámějšími křečemi s případnou ztrátou vědomí. Záchvaty se mohou projevovat kdykoli a nemoc může vypuknout kdykoli v průběhu života. Tato nemoc je u většiny případů v dnešní době kompenzovatelná medikamenty. Je však důležité je včasně a správně nasadit neurologem, aby při opakovaných a silných záchvatech nedocházelo k poškození mozku dítěte.  

     Výskyt epilepsie v populaci je asi u 0.5-1% lidí. V České republice v současnosti žije asi 70 000-100 000 lidí s epilepsií.